Vår mission är inlagring av kol med mervärden. Vi vill lagra in kol som en respons på den klimatkatastrof vi står inför – lika mycket vill vi stödja jordbrukare att förbättra jordhälsan, främja biologisk mångfald, och få mer liv i jorden. Ökad kolinlagring ger en ökad bördighet vilket på sikt ger ökad skörd och lönsamhet.

Svensk Kolinlagring erbjuder 4 olika paket för investering paket för investering som tillgodoser investerares olika behov av klimatinvesteringar.

Här kan du läsa mer om vårt program, vårt erbjudande till investerare och övriga dokument.
Varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Kolkredit– 1800 SEK exkl. moms per ton kol. Investering i evidensbaserade åtgärder för att lagra kol i jordbruksmark. Inlagring beräknas med hjälp av schablonvärde och direkta mätningar på fält.

 

Transformationspaket – 1500 SEK exkl. moms per hektar. Investering som går till gårdar som vill göra en djupgående förändring för att driva omställningen. De som vill implementera åtgärder som förväntas ge en stor kolinlagrande effekt på flera års sikt eller de som är i starten på sin omställningsresa mot ett kolinlagrande jordbruk.

 

Egen värdekedja – pris enligt offert. Gäller verksamheter som vill arbeta med reduktion och inlagring inom egen värdekedja.

 

Forskningspaket – 10 000 SEK exkl. moms per hektar och år (≥5 ha; ≥5år). Investeringen går till etablering av en intensiv provtagningsplats. För att fortsätta utveckla kolinlagring behövs följeforskning i form av långtidsstudier av olika kombinationer av kolinlagrande metoder på riktiga, kommersiellt brukade fält i Sverige.

 

Kontakta Klara om de olika paketen och vilka kriterier som gäller i detalj för investerare och gårdar.

 

Foto i sidhuvud: Maja Lindström Kling Agroforestry Sverige