Här kan du titta på inspelningen från lanseringen av Svensk Kolinlagrings program för kolinlagring i svensk jordbruksmark, ladda ner vårt program och tillhörande dokument. För att registrera dig i jordbrukarportalen kan du klicka här.

Vi har haft en första remissrunda med inbjudna experter och håller nu på att uppdatera samtliga dokument. De första (nu inaktuella) versionerna av dokumenten finns fortfarande tillgängliga nedan.

Svensk Kolinlagrings program för kolinlagring 2023 (pdf)

Appendix
1. Svensk Kolinlagring för jordbrukare v1.0 (pdf)

2. Svensk Kolinlagring för investerare v1.0 (pdf)

3. Principer och Kriterier v1.0 (pdf)

4. Ramverk för kolinlagring i svensk jordbruksmark v1.0 (pdf)

5. Kolschabloner och policies för kol v1.0 (pdf)

6. Datahantering (pdf)

7. Ordlista (pdf)

MRV-protokoll
Protokoll för mätning (ink protokoll för intensiv provtagningsplats) (pdf)

Protokoll för rapportering (pdf)

Protokoll för verifiering (pdf)

Årsberättelser
Svensk Kolinlagring 2020-2021

Svensk Kolinlagring 2021-2022