Klara Lindegren

Kontaktperson investerare

klara@kolinlagring.se 0729 42 42 24

"I Svensk Kolinlagring skapar vi ett starkt samarbete, som dessutom är en marknadslösning! Det är därför vi genom detta initiativ har möjlighet att förändra, på riktigt, och på ett sätt som gynnar alla inblandade aktörer."

Christina Berneheim

Kontaktperson jordbrukare

christina@kolinlagring.se 0700 72 69 19

"Regenerativa lantbruksmetoder tar sedan en längre tid en allt större plats i debatten om hur vi kan öka vitaliseringen av ekosystemen och binda mer kol i jorden. Det är otroligt kul att vara med och se hur våra modiga jordbrukare testar dessa metoder på sina gårdar och hur nätverket växer och blir en riktig kraft att räkna med."

Jessica Johansson

Projektledare jordbruk

jessica@kolinlagring.se 0708 34 21 02

"Det här är det mest meningsfulla initiativ jag varit en del av. Det är otroligt komplext, spännande och viktigt. Att lösa flera av samhällets utmaningar på en och samma gång är helt nödvändigt, supersvårt och jätteroligt på samma gång. Tillsammans är vägen framåt."

Lova Brodin

Övergripande projektledare

lova@kolinlagring.se 0702 99 66 20

“Det finns sån enorm kraft i att samskapa en plattform där så många aktörer går ihop för att hitta lösningar på några av vår tids stora utmaningar. Det är otroligt givande och roligt att arbeta med det hela det komplexa matsystem och bygga en ny modell tillsammans med det myllrande nätverk som är Svensk Kolinlagring.”

Hermann Leggedör

Rådgivare

hermann@kolinlagring.se

"Gräv där du står och tänk på djupet! Lantbruket behöver andra synsätt i brukandet av jorden. Verktygslådan ska främja naturliga processer och markbördighet. Därmed kan vi svara på tork-/värmestress, skapa stabila flexibla system och får kolinlagring på köpet."

Andrea Pettersson

Teknisk Projektledare

andrea@kolinlagring.se 0729 61 63 82

"Som ingenjör med starkt teknikintresse är jag lösningsfokuserad och undersöker hur vi kan utveckla och använda oss av digitala verktyg och hållbar mjukvara för att stötta transformation och arbeta med hållbar utveckling. Jag tilltalas av att vi på Svensk Kolinlagring behöver arbeta ämnesöverskridande för att finna systemlösningar på komplexa och globala problem."

Gino Carciola

Ramverk & MRV-ansvarig

gino@kolinlagring.se

"Jag har alltid trott och förlitat mig på de systematiska fördelarna och synergieffekterna som samverkan skapar. För mig materialiserar Svensk Kolinlagring just detta!"

Gusten Brodin

Jordexpert och modelleringsansvarig

gusten@kolinlagring.se

“Att lagra in kol i jordbruksmark är det närmsta vi kommer en nyckelart, i överförd betydelse, för både klimatet och vår livsmedelssäkerhet. Svensk Kolinlagring möjliggör en stor och bred utväxling på de insatta medlen, samtidigt som det i många fall ändå vore nödvändigt att ta hand om sin jord förr eller senare. Ju snabbare vi börjar desto mer nytta får vi och desto enklare är det att komma igång.”

Vidar Brodin

Agroekologiexpert & Ekonomiansvarig

vidar@kolinlagring.se

"Ökad kolinlagring är något som verkligen behöver hända för miljö och klimat, samtidigt som det är ett positivt sätt att hjälpas åt i livsmedelsbranschen. Med en egen fot i lantbruket ser jag Svensk Kolinlagring som ett sätt att minska de rent ekonomiska utmaningarna i produktionen, men samtidigt öka finessen och utmaningarna i själva odlingen på ett givande sätt"

Louise Hård af Segerstad

Övergripande kommunikationsansvarig

louise@kolinlagring.se 0707 13 16 90

"Jag tror på det här: det är en ekonomisk marknadslösning anpassad till dagens samhälle, som driver fram social nytta inom de ekologiska ramarna, inom planetens gränser."

Marika Haeggman

Kommunikation & Utbildning

marika@kolinlagring.se 0709 52 66 73

”Jag tycker det här är ett fantastiskt spännande och viktigt initiativ. Vi måste jobba tillsammans för att ta oss an komplexa utmaningar och det här är en bra plattform för att göra skillnad på riktigt.”

Anna Steorn

Kommunikation

anna@kolinlagring.se 0702 78 14 44

"Det här är ett konkret sätt att stötta och stärka våra lantbrukare att hållbart förvalta och vårda vår jord samtidigt som de producerar den mat vi efterfrågar. Jag är övertygad att det här projektet är ett frö till en efterlängtad transformation av vårt matsystem. Det känns stort att få vara med på den resan."

Sanna Magnusson

Provtagning och dataanalys

sanna@kolinlagring.se

"För mig som nyexaminerad miljövetare är Svensk Kolinlagring ett otroligt spännande initiativ som verkligen behövs! Det glädjer mig att vi kan lyfta jordbruket som en del av lösningen på klimatförändringen och inte bara en orsak till den, samtidigt som vi skapar mervärden som löser flera andra samhällsproblem på samma gång. Jag är väldigt glad över att vara en del av teamet!"

Kontakt