mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

Det finns för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Genom att sammanföra företag och verksamheter som vill betala för kolinlagring med jordbrukare som vill ägna sig åt kolinlagrande och jordförbättrande åtgärder ser vi till att jordbruket blir en kolsänka.

Svensk Kolinlagring erbjuder en marknadslösning för kolinlagring för jordbrukare och investerare. Våra paket är framtagna för att passa olika aktörer och alla bidrar till kolinlagring och till en både snabb och långsiktig omställning av jordbruket.

Delta i omställningen

Fundamentet består av jordbrukare som vill ställa om, och jobba med kolinlagrande metoder. Är du intresserad?

läs mer

Investera i omställningen

En förutsättning är att företag och organisationer vill vara med och stötta lantbrukets omställning. Är du intresserad?

läs mer

FAQ

Vill du veta mer om hur det fungerar? Här hittar du mer information.

läs mer

Kurs om jordhälsa

Regenerativt jordbruk är en kostnadsfri onlinekurs framtagen för jordbrukare, rådgivare och studenter men den är öppen att gå för vem som helst. Delkurser lanseras löpande under 2024!

Läs mer och registrera dig

Resurser

Här kan du titta på vår lansering från 30 november 2022 och ta del av vårt program för kolinlagring i svensk jordbruksmark, årsberättelser m.m.

Klicka här

Om oss

Vi utgår ifrån insikten att ekosystemen, inklusive den ofta bortglömda ekologin i jordtäcket, är basen för både samhälle och ekonomi, och utgör ramen för vad vi ska uppnå – ett livsmedelssystem inom planetens gränser.

läs mer

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss via vårt formulär eller kontakta någon av oss direkt

läs mer