Vår mission är inlagring av kol med mervärden. Vi vill lagra in kol som en respons på den klimatkris vi befinner oss i – lika mycket vill vi stödja jordbrukare att förbättra jordhälsan, främja biologisk mångfald, och få mer liv i jorden. Ökad kolinlagring ger en ökad bördighet vilket på sikt ger ökad skörd och lönsamhet.

Vi erbjuder just nu tre paket där jordbrukare kan få ersättning för kolinlagrande jordbruksmetoder. Vilket paket som passar dig beror på var du befinner dig i din verksamhet och vad du är intresserad av. Du är välkommen att anmäla intresse för det paket du är intresserad av och som du tror skulle passa just dig. Vi kommer sedan tillsammans diskutera förutsättningar och önskemål för att komma fram till vad som blir det bästa alternativet.

Här hittar du vårt program, vårt erbjudande till jordbrukare och övriga dokument.

Anmäl ditt intresse genom att registrera dig i jordbrukarportalen på knappen nedan så hör vi av oss, eller kontakta oss för att få veta mer! Låt oss förändra världen en gård i taget.

Intresseanmälan

Kolkredit

Det här paketet är öppet för alla som uppfyller vissa kriterier inom Svensk Kolinlagrings ramverk. Vi har utarbetat fyra kriterier och för att vara med i detta paket behöver du uppfylla minst tre av dem – utöver det får du i mångt och mycket fria tyglar. Ersättning baseras på hur mycket kol vi uppskattar att du kommer lagra in.

 

Kriterierna är:

  • Grön mark: Levande grödor på fält och minst 70% marktäckning mer än 10 månader per år. Behöver ej vara sammanhållande period. Snötäckning är godkänt.
  • Diversitet: Odlade växtarter från minst 4 olika släkten per år (inklusive huvudgröda).
  • Marktäckning året om: Mer än 90 % marktäckning under 12 månader (inkluderar skörderester och annat dött material).
  • Tillväxt: Kontinuerlig fotosyntes som ger livskraftig tillväxt av biomassa under växtsäsong.

 

Transformation

Det här paketet riktar sig till dig som vill göra något nytt, en omställning. Det kan vara du som inte har jobbat så mycket med agroekologi och kolinlagrande metoder förut. Det kan också vara du som har stor erfarenhet och som vill testa något nytt eller mer experimentellt. Här gör ni stor skillnad och driver på omställningen. Vi gör tillsammans en plan och ni får ersättning per hektar, för genomförda åtgärder. Våra fyra kriterier utgör en vägledning för er men då det inte finns direkta krav på att uppfylla dem resulterar detta paket inte i kolkrediter.

 

Egen värdekedja

Det här paketet är upplagt på samma sätt som paket Transformation, men är endast för dig som ingår i en värdekedja med en aktör som går in som investerare och bär kostnaden för ersättningen som utgår. Ersättningen utgår per hektar där du genomför åtgärder enligt den plan vi tillsammans tar fram.

Välkommen med din intresseanmälan!

Intresseanmälan